• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16

GÖRCSÖNYI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Óvodapedagógus (intézményvezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása. Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) korm. rendeletben foglaltakra. A Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde (ideértve a konyha is) vezetése; az intézmény szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő működtetésének biztosítása; a pedagógiai munka szervezése; irányítása, ellenőrzése; az intézmény pedagógiai programjának megvalósítása, munkáltatói, vezetői jo9gkörök gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval, a felvételi körzet önkormányzataival, intézményeivel, külső partnerekkel; az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, az intézményi költségvetés betartása, ésszerű, takarékos gazdálkodás biztosítása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Görcsöny
Álláshirdető szervezet bemutatása: A Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde 7833 Görcsöny, Hársfa u. 35. szám alatti intézményünk többcélú közös igazgatású, közoktatási intézmény, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, egy jogi személy, amely egy mini bölcsődei csoport, három óvodai csoport és két tálalókonyha egymásra épülő, egymást kiegészítő egységet alkot.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Pályázat kötelező melléklete az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program valamint a szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás. Az intézményvezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra történik. A pályázatokat postai úton a 7833 Görcsöny, Rákóczi u. 1. címre, elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre lehet benyújtani. A pályázattal kapcsolatban információkat nyújt Kőszegi Tamás a +3630/298-9733, továbbá Fábián-Szauer Timea a +3630/225-1190 telefonszámon.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Óvodapedagógus
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Közoktatásvezetői végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
Egyéb pályázati előnyök:
Kisgyermeknevelői végzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
Kommunikációs készség (vezetői)
Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
Fejlődés igénye, üteme (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
motivációs levél
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
adatkezelési nyilatkozat
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.23. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a bizottsági meghallgatás után a pályázat kiírója dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot felfüggessze, eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: gorcsony.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.23.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Tisztelt Görcsönyi lakosság!

 

Ezúton szerettel meghívom Görcsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete által tartandó közmeghallgatásra, melynek 

helyszíne: Művelődési ház

időpontja: 2022. november 29.18.00.

 

Görcsöny, 2022. november 7.

                                                                                                        Kőszegi Tamás Gábor,

                                                                                                           polgármester

 

 

plakát-top_plusz.jpg

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Görcsöny Községi Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében „önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati felhívásra pályázatot nyújtsanak be, és pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A konzorcium vezetője Görcsöny Községi Önkormányzat.

A pályázat nyert. Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00004, Kedvezményezett: GÖRCSÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat célja a 7833 Görcsöny, Hársfa u. 31. hrsz: 332/8 alatti művelődési ház komplex energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmény működési költségének csökkentése. A fejlesztés hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, hozzájárulás a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok, a Duna Régió Stratégia fellépésének megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energiafelhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van.
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők:
1) Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése
2) Maximum háztartási méretű kiserőmü (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása, - 4,68 kWh-os napelemes rendszer telepítése
3) Szemléletformálási, tájékoztatási tevékenység.

 

 

 

Tisztelt Óvodás és Bölcsődés Szülők!

Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben a megszaporodott COVID-19 koronavírus esetszám miatt 2022.01.31.-2022.02.04. terjedő időszakra az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendelt el.

Tekintettel arra, hogy a járvány a gyerekek között is gyorsan terjed, megkérünk minden óvodába és bölcsődébe járó gyermekes szülőt, hogy jövő hét hétfőig tartsák otthon az intézményünkbe járó gyermekeiket!
Jövő hét hétfőn (február 7) csak egészséges tünetmentes gyermekeket fogunk befogadni az intézménybe.

Tisztelettel, Kőszegi Tamás, polgármester
Gyenes Zoltánné, Intézményvezető

Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás Elnökétől
7833 Görcsöny, Rákóczi u. 1.
Tel: 72/372-216, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GOR/133-2/2022

 FELHÍVÁS

 Tisztelt Intézményvezető Asszony, tisztelt Szülők!

A Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 1/2022. (I.31.) sz. határozatával elrendelte a Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsődében a bölcsődét illetően a tanügyi intézkedést (rendkívüli szünetet) 2022.02.01.-2022.02.04. napja között.
Az intézkedés indoka a növekvő számú COVID fertőzés az intézményben, mely nemcsak a gyerekeket, de a pedagógusokat is utolérte és a hiány miatt az ellátás ellehetetlenedett.

Bízunk a 2022.02.07-i nyitásban, továbbá kérek minden szülőt, hogy a bezárás ideje alatt igyekezzen a gyerekeket otthon tartani, hogy minél kisebb kontaktban legyen részük!

 Görcsöny, 2022. 01. 31.

 Tisztelettel:

Kőszegi Tamás Gábor,
Társulás elnöke

Helyi Választási Iroda
7833 Görcsöny, Rákóczi u. 1.

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

 

 

2022.április 3-ára került kiírásra a országgyűlési választás és az azzal egy időben rendezett országos népszavazás. A korábban megválasztott bizottsági tagoknak lejár a mandátumuk és az 1/2022. (I.11.) IM rendelet 2.§ (2) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2022.03.14-ig meg kell választaniuk.

E pozícióra várom olyan személyek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a munkában. Jelentkezni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet legkésőbb 2022.február 14. napjáig.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörökben végzik a választás lebonyolítását. Munkájukért díjazást kapnak fenti IM rendeletben foglaltak szerint, emellett mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól.

Fontos előírás, hogy csak az adott településen lakcímmel és választójogosultsággal rendelkező lakosok lehetnek a választási bizottság választott tagjai!

Nem lehet a bizottság tagja képviselő-jelölt, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, és az, aki a honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll. Továbbá párt tagja, a választókerületben jelöltet állító szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, valamint egyes államigazgatási szervek munkatársai.

 

Görcsöny, 2022. 01. 17.

 

Szauer Tímea
HVI vezető