Hírek

,,A görcsönyi mikrotérség egészségügyi alapellátásának fejlesztése" című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0007 azonosító számú projekt indításáról


A Görcsöny Községi Önkormányzat DDOP-3.1.3/G-14-2014-0007 azonosító számú pályázaton 59,67 millió Ft forráshoz jutott, melyet az egészségügyi alapellátás fejlesztésére fordít.

A projekt célja Görcsöny település háziorvosi rendelőjének és az azzal egy épületben található védőnői szolgálatnak, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő helyiségeknek a felújítása, akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése, széleskörű eszközbeszerzéssel, valamint a szakmai program fejlesztésével. Az orvos 3 települést lát el: Görcsöny Regenye, Szőke, míg a védőnő ezen felül Ócsárdot is. Regenyén és Szőkén kihelyezett rendelés működik, ezért oda is veszünk eszközöket.

A fejlesztés eredményeképpen a lakosság számára hozzáférhetővé válnak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény közszolgáltatásai. Hosszú távú cél az ellátás színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása. Az épület komplex akadálymentesítésével megvalósul a társadalmi esélykülönbségek csökkentése valamennyi fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű népcsoport számára. Az infrastruktúra fejlesztésével nemcsak a betegek környezete, hanem az ott dolgozó egészségügyi személyzet munkakörülményei is javulnak. A beruházást környezettudatos módon kívánjuk lefolytatni: környezetbarát technológiákat és anyagokat fogunk alkalmazni. Az energetikai korszerűsítés hozzájárul a működési költségek csökkentéséhez, amely alapján az ellátás hosszú távú fenntartása biztosabbá és környezetbarátabbá válik.

A beruházás befejezésének határideje: 2015.10.30.

 

2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása

 

Görcsöny

Ádám István (Képviselő)

Bata Gábor (Polgármester jelölt)

Bíró Dániel (Képviselő)

Bíró Zoltánné (Képviselő)

Cicárdi Miklós János (Képviselő)

Dudás László (Képviselő)

Dudás László (Polgármester jelölt)

Fehérné Kovács Tünde (Képviselő)

Hegyi Antalné (Képviselő)

Hegyiné Földesi Mónika (Képviselő)

Hoffekker Hedda Kunigunda (Képviselő)

Hoffekker Hedda Kunigunda (Polgármester jelölt)

Hunyadi Katalin (Képviselő)

Karcagi Lászlóné (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Kőszegi Tamás Gábor (Polgármester jelölt)

Kutyáncsánin Szrétóné (Képviselő)

Nagy-Kése Barbara (Képviselő)

Óbert Marianna (Képviselő)

Orsós Eszter (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Orsós József (Képviselő)

Orsós József (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Orsós Józsefné (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Orsós Tünde Flóra (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Pálfai Tibor (Képviselő)

Polgár Péter (Képviselő)

Pusch Bálint (Képviselő)

Ragoncsáné László Verona (Képviselő)

Roik Róbert (Képviselő)

Ruppert Antal (Képviselő)

Schuber János (Képviselő)

Schuber János (Polgármester jelölt)

Schuber János (Német nemzetiségi önkormányzat)

Simon Szabina (Képviselő)

Stier Krisztián (Képviselő)

Szabó Sándor Jánosné (Polgármester jelölt)

Tanics Zsolt Ferenc (Képviselő)

Tanics Zsolt Ferenc (Polgármester jelölt)

Thán Csaba (Német nemzetiségi önkormányzat)

Tóka Eszter Erika (Képviselő)

Tóth Mihály (Képviselő)

Tóth Mihály (Polgármester jelölt)

Zádori Mónika (Képviselő)

 

 

 

Ócsárd

Horváth Andrea (Képviselő)

Vass Richárd (Képviselő)

 

Regenye

Borbás Annamária (Képviselő)

Borbás László (Képviselő)

Cséplő János Béla (Polgármester)

Dudás Katalin (Képviselő)

Dudás Katalin (Polgármester)

Jávor Sándor (Nemzetiségi)

Jónás Jánosné (Nemzetiségi)

Nikolics Zsolt (Nemzetiségi))

Vaszilkó Józsefné (Képviselő)

Vígh Attila (Nemzetiségi)

 

Szőke 

Maráczi Tamás (Képviselő)