,,A görcsönyi mikrotérség egészségügyi alapellátásának fejlesztése" című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0007 azonosító számú projekt indításáról


A Görcsöny Községi Önkormányzat DDOP-3.1.3/G-14-2014-0007 azonosító számú pályázaton 59,67 millió Ft forráshoz jutott, melyet az egészségügyi alapellátás fejlesztésére fordít.

A projekt célja Görcsöny település háziorvosi rendelőjének és az azzal egy épületben található védőnői szolgálatnak, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő helyiségeknek a felújítása, akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése, széleskörű eszközbeszerzéssel, valamint a szakmai program fejlesztésével. Az orvos 3 települést lát el: Görcsöny Regenye, Szőke, míg a védőnő ezen felül Ócsárdot is. Regenyén és Szőkén kihelyezett rendelés működik, ezért oda is veszünk eszközöket.

A fejlesztés eredményeképpen a lakosság számára hozzáférhetővé válnak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény közszolgáltatásai. Hosszú távú cél az ellátás színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása. Az épület komplex akadálymentesítésével megvalósul a társadalmi esélykülönbségek csökkentése valamennyi fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű népcsoport számára. Az infrastruktúra fejlesztésével nemcsak a betegek környezete, hanem az ott dolgozó egészségügyi személyzet munkakörülményei is javulnak. A beruházást környezettudatos módon kívánjuk lefolytatni: környezetbarát technológiákat és anyagokat fogunk alkalmazni. Az energetikai korszerűsítés hozzájárul a működési költségek csökkentéséhez, amely alapján az ellátás hosszú távú fenntartása biztosabbá és környezetbarátabbá válik.

A beruházás befejezésének határideje: 2015.10.30.