Tudom, hogy településünk többször is pályázott ennek az infrastruktúrának a kiépítésére. Sajnos nem a községünk hibájából nem valósult meg eddig ez a fontos fejlesztés.

Ahhoz, hogy a pályázatot beadhassuk, szükségünk van arra, hogy a lakosság belépési szándékát tisztán lássuk. Ehhez a mellékelt kérdőívet kérjük kitölteni és az Önkormányzathoz visszajuttatni.

Görcsöny Község szennyvízelvezetését a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázat 3.1.1. pont, 7-es bekezdés szerinti módon tervezzük megvalósítani, mely szerint a településen csatornahálózat épülne az összes, még nem csatornázott ingatlan bekötésével a rendszerbe. Az összegyűjtött szennyvizeket mechanikai előtisztítás és természet közeli biológiai tisztítás után faültetvényen lehet véglegesen elhelyezni. Az elhelyező telep Görcsönytől délre, a Pécs-Harkányi úttól keletre épülne, a település belterületétől kb. 500 méterre.

Tudom, hogy ennek a beruházásnak a legfontosabb kérdése természetesen anyagi jellegű. Ennek a pályázatnak a támogatása 85 %. A hiányzó részt kellene azoknak a háztartásoknak kifizetni, akik most csatlakoznának. Terveink szerint azok a porták, akik ebben a programban részt vesznek, lehetőségük van egy összegben vagy legfeljebb 5 éves futamidő alatt kifizetni a csatlakozási költséget. Terveink szerint a háztartásonkénti csatlakozás költsége kb 250 000 Ft lenne. Ugyanakkor a tisztánlátás érdekében hozzá kell tennünk, hogy ettől a porta még nem teljes körűen csatornázott. A csonk viszont ott van a kerítésen belül.

Tájékoztatom Önöket, hogy azok a háztartások, akik nem vesznek részt a szennyvízelvezetési programban, annak a vízszámlával együtt környezetterhelési díjat kell fizetnie, melynek mértéke szinte megegyezik a csatornázási díjjal. Aki később kíván, rákötni a háza előtt menő gerincvezetékre annak már nem jár a 85%-os Európai Uniós támogatás, annak a teljes költségen kell rákötnie! A csatornarendszer megvalósítására jelenleg más pályázati lehetőség nincs, és a közeli jövőben a 2000 fő alatti települések részére nem is várható. Ezt a lehetőséget ki kell használni, mert a későbbiekben vár-hatóan csak ennél nagyobb költséggel lenne megvalósítható a szennyvízelhelyezés.

A már meglévő ingatlanoknál, ahol van szennyvízhálózat elvezetés ott a fejlesztés és az egyéb közműfejlesztési hozzájárulást a tulajdonosoknak nem kell megfizetni. A külterületi ingatlanokra ez a pályázati lehetőség sajnos nem vonatkozik, azt a későbbiekben a következő ütemben kívánjuk megvalósítani.

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kérdéseire közmeghallgatás keretén belül szívesen válaszolok 2020. november 5-én 18.00-kor a Művelődési házban.

Kérek minden görcsönyi lakost, hogy ezt a beruházást támogassa, mert csakis teljes települési összefogással tud ez a régóta dédelgetett fejlesztési álmunk megvalósulni.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Kérek mindenkit, 2020. november 6-ig juttassa vissza az alábbi felmérést!

szorolap

Görcsöny, 2020. október 15.

Kőszegi Tamás