A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az intézményfenntartó. Görcsönyi intézményben 104 fő, Keresztespusztai telephelyen 65 fő idős személyről gondoskodunk. Napi minimum 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő kérelmező vehető fel. Szenvedélybeteg, pszichiátriai személy intézményünkben nem gondozható.

Felvételhez szükséges a kérelem benyújtása, amit kérésre eljuttatunk az érdeklődőnek.